×

Positienota

Fiscale Rechtvaardigheid

Corona Coalitie

21 septembre 2020

Voor het herstel van een welvaartsstaat aangepast aan de hedendaagse economische, sociale en milieu-uitdagingen moeten besparingen vermeden worden en moet een einde worden gemaakt aan fiscale dumping, onrechtvaardigheid en belastingontduiking, die de begrotingsruimte van overheden beperkt en de ongelijkheden worden vergroot. Fiscale rechtvaardigheid maakt het, door ervoor te zorgen dat elke inkomenscategorie een eerlijke bijdrage levert, mogelijk om ongelijkheden te verminderen en de nodige middelen te mobiliseren om een Green New Deal te financieren.

Op Belgisch niveau heeft de belastingonrechtvaardigheid met name betrekking op het verschil tussen de belasting op inkomen uit arbeid en kapitaal, het gebrek aan progressiviteit van de personenbelasting, de vermenigvuldiging van de fiscale niches, het vermogen van transnationale ondernemingen om een lager effectief tarief van de vennootschapsbelasting te betalen dan KMO’s, en een onderontwikkeld milieubelastingstelsel. Bovendien wordt geschat dat belastingfraude en -ontduiking de Belgische staat jaarlijks 30 miljard euro kosten. Daarom vragen we :

 • Alle types inkomsten van fysieke personen op een gelijke manier en meer progressief te belasten, waarbij de laagste inkomens worden vrijgesteld.
 • Een progressieve belasting op het inkomen uit vermogen en een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting in te voeren.
 • Een uitzonderlijke bijdrage op de grote fortuinen invoeren.
 • Een belasting op de omzet van digitale bedrijven invoeren, in afwachting van een internationale overeenkomst.
 • Hervorming van het systeem van « betaalwagens » en brandstofkaarten.
 • Versterking van de capaciteit van het gerechtelijk apparaat voor de bestrijding van financiële criminaliteit en aanwerving van extra inspecteurs in de FOD Financiën om de controles te versterken en de fiscale fraude te bestrijden.

Op Europees niveau hangt de stabiliteit van de eurozone af van het vermogen om een voldoende ambitieus gemeenschappelijk fiscale en begrotingsbeleid in te voeren. Om dit te kunnen doen, moeten er in de loop van de tijd aanzienlijke en stabiele middelen beschikbaar worden gesteld voor de financiering van de Green Deal Green Deal
Pacte vert européen
. Daarom vragen we :

 • Een uniforme bijdrage van 0,1% invoeren op alle internationale financiële transacties.
 • Een koolstofaanpassingsmechanisme aan de grenzen van de EU in te voeren.
 • Een belasting op kerosine en vliegtickets invoeren.

De lidstaten zijn ook bezig met een race naar de laagste belastingbieder in de hoop investeringen aan te trekken. Het gemiddelde vennootschapsbelastingtarief in de EU is de afgelopen 30 jaar gehalveerd, van 40% tot ongeveer 20% nu. In werkelijkheid is het effectieve tarief veel lager, omdat de fiscale optimaliseringsstrategieën van transnationale ondernemingen hen in staat stellen een deel van hun winst naar belastingparadijzen te verplaatsen. Dit is met name het geval voor bedrijven in de digitale sector, waarvan het gemiddelde vennootschapsbelastingtarief in de EU lager is dan 9%. Daarom vragen we :

 • Een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 25% in te voeren.
 • De winsten van transnationale ondernemingen te belasten op basis van hun geconsolideerde winsten (volgens het principe van unitaire taxatie), waarbij de belastingrechten verdeeld worden tussen landen waar hun activiteiten plaatsvinden op basis van een overeengekomen formule.
 • Een specifieke bijdrage op de activiteiten van digitale bedrijven in te voeren.